Vyhodnocení programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2019

Městskému úřadu ve Žďáře nad Sázavou byla stanovena státní finanční podpora ve výši 609.000 Kč, která byla rozdělena takto:

 

Vnitřní odvlhčení fary v Bohdalově s obnovou podlah, omítek a výmalbou - II. etapa – 300.000 Kč

 

 

Oprava fasády kostela sv. Bartoloměje v Radostíně nad Oslavou - I. etapa – 309.000 Kč