Vyhodnocení programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2018

Městskému úřadu ve Žďáře nad Sázavou byla stanovena státní finanční podpora ve výši 630.000 Kč, která byla rozdělena takto:

 

Vnitřní odvlhčení fary v Bohdalově s obnovou podlah, omítek a výmalbou - I. etapa – 130.000 Kč

 

 

Rekonstrukce historického mlýna na Cikháji - statické zajištění – 252.000 Kč

 

 

Výměna oken a izolace vnějších základů kostela sv. Bartoloměje v Radostíně nad Oslavou – 200.000 Kč