Vyhodnocení programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2017

Městskému úřadu ve Žďáře nad Sázavou byla stanovena státní finanční podpora ve výši 652.000 Kč, která byla rozdělena takto:

 

Restaurování čelní fasády měšťanského domu č. p. 64 ve Žďáře nad Sázavou – 200.000 Kč

 

 

Výměna střešní krytiny a oprava krovu venkovského domu č. p. 324 na Kocandě – 252.000 Kč

 

 

Obnova fasády věže v areálu kostela sv. Bartoloměje v Radostíně nad Oslavou – 200.000 Kč