Odbor školství, kultury a sportu

příjmení, jméno, titul telefon mobil e-mail budova  
Lučková Blanka Mgr. 566 688 130 736 510 468 blanka.luckova@zdarns.cz Žižkova 227/1
vedoucí odboru
Rezervovat čas
2. patro,
kancelář č. 45
Hrstková Dana 566 688 133 736 510 469 dana.hrstkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
zástupce vedoucího odboru, kultura, cestovní ruch 2. patro,
kancelář č. 42
Koktavá Alena Mgr. 566 688 138 alena.koktava@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 43
Košťál Václav 566 688 134 736 510 470 vaclav.kostal@zdarns.cz Žižkova 227/1
mezinárodní vztahy, sport 2. patro,
kancelář č. 53
Machová Ilona Bc. 566 688 131 - ilona.machova@zdarns.cz Žižkova 227/1
školství – výkon státní správy, výkon samosprávy 2. patro,
kancelář č. 43
Miklíková Ivana Mgr. 566 688 132 - ivana.miklikova@zdarns.cz Žižkova 227/1
školství – výkon státní správy 2. patro,
kancelář č. 43

 

Proč není vidět informace o přítomnosti zaměstnanců MěÚ na pracovišti?