Vyhodnocení provozu služby e-UtilityReport

Dne 29.6.2011 byla na webových stránkách města zprovozněna služba pro podání žádostí o vyjádření k existenci sítí správcům technické infrastruktury prostřednictvím aplikace e-UtilityReport. Kompletní seznam správců v územní působnosti Stavebního úřadu Žďár nad Sázavou: seznam k.ú. a správců sítí.

Z níže uvedené statistiky je patrné využití této služby.

rok 2011
(od 29.6.)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
celkový počet žádostí 272 322 769 1777 2377 2494 3065 3191
elektronické podání 73 128 458 1296 1968 2037 2462 2641
% 26,8 39,8 59,6 72,9 82,8 81,7 80,3 82,8
písemné podání (PDF) 199 194 311 481 409 457 603 550
% 73,2 60,2 40,4 27,1 17,2 18,3 19,7 17,2

detailní report