Vyhodnocení provozu služby e-UtilityReport

Dne 29.6.2011 byla na webových stránkách města zprovozněna služba pro podání žádostí o vyjádření k existenci sítí správcům technické infrastruktury prostřednictvím aplikace e-UtilityReport. Kompletní seznam správců v územní působnosti Stavebního úřadu Žďár nad Sázavou: seznam k.ú. a správců sítí.

Z níže uvedené statistiky je patrné využití této služby.

rok 2016 2017
2018
2019 (1.-3.Q)  
celkový počet žádostí 2494 3065 3191 1696  
elektronické podání 2037 2462 2641 1369  
% 81,7 80,3 82,8 80,7  
písemné podání (PDF) 457 603 550 327  
% 18,3 19,7 17,2 19,3  

detailní report


rok 2011
(od 29.6.)
2012 2013 2014 2015
celkový počet žádostí 272 322 769 1777 2377
elektronické podání 73 128 458 1296 1968
% 26,8 39,8 59,6 72,9 82,8
písemné podání (PDF) 199 194 311 481 409
% 73,2 60,2 40,4 27,1 17,2

detailní report