Názvy nových ulic

Dne 23.09.2010 schválilo zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou v souladu s § 28 – 30 zákona 128/2000 Sb. názvy nových ulic v obytném souboru Klafar II a zároveň název nové propojovací komunikace za Finančním úřadem mezi ulicí Strojírenskou a Nádražní.

Ulice Rytecká – je umístěná v novém obytném souboru Klafar II, vede od ulice K Milířům k pozemkům nad řekou Sázavou v přibližné délce 80 m;

Ulice Hrnčířská – je umístěná v novém obytném souboru Klafar II, vede rovnoběžně s ulicí Sázavskou od prodloužení ulice Libické k prodloužení ulice K Milířům v přibližné délce 350 m;

Ulice Dvořákova – navazuje na stávající ulici Dvořákovu za obchodním domem Albert a vede pravým směrem za objektem Finančního úřadu, spojuje ulici Strojírenskou a Nádražní v délce cca 400 m;


Dne 5.2. 2007 schválila Rada města názvy nových ulic v obytném souboru Klafar II, ve Žďáře nad Sázavou. Podkladem pro rozhodnutí rady byl návrh, který vytvořila názvoslovná komise ještě v roce 2001 a který je inspirován starými řemesly a polohou ulic.

Hlavní ulice, která v budoucnu propojí Dolní ulice směrem přes řeku Sázavu k městskému obchvatu, se jmenuje příznačně Sázavská. Z ní pak vybíhají do zástavby ke Žďáru 3 ulice Kamenická, U Křížku, Uhlířská, Kupecká a ulice K Milířům. Z ulice K Milířům vede směrem k úvozu ještě ulice Povoznická. Z Klafaru I se do Klafaru II prodlužují stávající ulice Libická a Vápenická.

Na obrázku jsou označeny ulice, které jsou stavěny od roku 2006 v rámci obytného souboru Klafar II.