Rekonstrukce povrchů Smetanova ulice

5.října 2015 zahájila firma T.M.B. Bystřice nad Pernštejnem opravu prvního úseku rekonstrukce vodovodu a splaškové kanalizace na ulici Smetanova a to v úseku mezi křižovatkami Smetanova x Tyršova a Smetanova x Hutařova. Investorem 6,7 mil. Kč do rekonstrukce inženýrských sítí je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Město na tuto akci přispívá příspěvkem ve výši 1,9 mil. Kč. Uvedený úsek měl být dokončen do konce roku 2015 a v roce 2016 by na něj měla navázat rekonstrukce sítí směrem ke křižovatce ulic Brněnská x Smetanova.

Město následně naváže v roce 2016 na rekonstrukci splaškové kanalizace a vodovodu rekonstrukcí povrchů a veřejného osvětlení v celé ulici.
V současné době má město připraven projekt stavby a vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby (viz. Profil zadavatele).

Bližší informace o uzavírkách naleznete v aktualitách na webových stránkách města.

Poznámka:
Projektant prověřil šířku ulice a chodníků na možnost vybudování samostatných pásů pro cyklisty a konstatoval, že je nelze do lokality umístit, zvažuje se značení piktogramy, jako jsou na ulici Neumannova.

 

Smetanova ulice

 

Celková situace
Celková situace

 

Situace A
Situace část A

 

Situace B
Situace část B