Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova

Již několik let vyvolává zhoršující se technický stav hřiště u Základní školy na ulici Švermova diskuzi o tom, zda bude stačit jeho jednoduchá údržba nebo zda si již zastaralé prvky hřiště nezaslouží celkovou rekonstrukci. V květnu 2013 se problémem rekonstrukce hřiště zabývala rada města s ředitelem školy, PaedDr. Jaroslavem Ptáčkem. Původní záměr s atletickým oválem a s 5 víceúčelovými hřišti byl v radě projednán a výstupem byl úkol zpracovat záměr, který bude řešit pouze prvky nutné pro současnou výuku tělesné výchovy na základní škole a odpočinkovou část doplňující provoz školy, kterou by bylo možné po výuce využít také pro veřejnost.

V roce 2014 bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího hřiště, zajištěn geologický průzkum a firma UNI PROJEKT, Žďár nad Sázavou zpracovala projekt stavby Rekonstrukce sportovního areálu.

Součástí sportovního areálu je podle projektu nové centrální víceúčelové sportoviště s oválem, sektorem skoku do výšky, skokem do dálky, vrhačským sektorem a hřištěm pro malou kopanou. Vedle tohoto sportoviště je umístěno jedno víceúčelové hřiště pro míčové hry, volejbal, basketbal a tenis. Další částí je multifunkční plocha s amfiteátrem a atypicky řešená pohybovou aktivita s lezeckými prvky. Kolem centrálního hřiště jsou navrženy opěrné stěny, které jednak řeší svah od hřiště k sousedící mateřské školce a které budou využity jako jednoduché hlediště při sportovních akcích na hřišti.

Nedílnou součástí stavební akce je nutná příprava území, přeložky stávajících inženýrských sítí, hrubé terénní úpravy, nahrazení části nevyhovující zeminy pod hřištěm, nový zavlažovací systém včetně rozvodů vody a akumulační jímky.

 

Stavbu o projekčních nákladech 17,9 mil. Kč je možné rozdělit na jednotlivé stavební objekty a úseky, které by bylo možné realizovat v průběhu 4 let. Nejprve přeložit a rekonstruovat stávající inženýrské sítě – dešťovou kanalizaci, jednotnou kanalizaci  a optický kabel, v dalším roce provést hrubé terénní úpravy a objekt centrálního víceúčelové hřiště (ovál). V dalším roce navázat plochou pro míčové hry a v poslední etapě vybudovat amfiteátr a prvek pro pohybové aktivity.

 

Podle informací projektového koordinátora Ing. Jiřího Matouška v současné době bohužel nejsou vyhlášeny dotační tituly, do kterých by akci bylo možné přihlásit. Je ale dobře, že město má připravený projekt, kterým v případě vyhlášení dotační výzvy může podat.

 

Zastupitelstvo město bude v letošním roce rozhodovat o uvolnění finančních prostředků, které jsou v rozpočtu města od roku 2013 určeny na relaxační prostor u základní školy na přeložky a rekonstrukce inženýrských sítí. Tento postup doporučil jak ředitel školy, tak pracovníci Městského úřadu, odboru rozvoje a ÚP.

 

Celkový situační výkres

Koordinační situační výkres

Pohledy