Dotazník týkající se plánování v oblasti vod

zveřejněno: 16. 8. 2018

Na níže uvedeném odkazu naleznete dotazník Ministerstva zemědělství, který mapuje názory občanů na vodu jako takovou, její dostupnost a jakost, včetně možností jak ovlivnit její kvalitu opatřeními v krajině. Pokud chcete pomoci při formování názorů odpovědných institucí na stav našich povrchových a podzemních vod, připojený dotazník je určen právě pro vás. Děkujeme předem za 5 min strávených při jeho vyplnění.

Dotazník pro občany: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform