Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2019

zveřejněno: 30. 1. 2020

Městský úřad Žďár nad Sázavou – odbor životního prostředí upozorňuje všechny ohlašovatele (původce a oprávněné osoby) na blížící se termín pro podání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2019.  Ohlašovatelé jsou povinni zaslat hlášení v elektronické podobě do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP) do 17.2.2020.

 

Kdo podává hlášení?

Hlášení o produkci a nakládání s odpady (dále jen hlášení) podává původce (právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnostech vznikají odpady), který  produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok. Hlášení se podává zakaždou samostatnou provozovnu (v případě staveb, zakázek ve správním území obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou se podává jedno souhrnné hlášení za všechny stavby, zakázky prováděné ve správním území).

Oprávněné osoby (provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů) zasílají hlášení v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem.

 

Jakým způsobem?

Ohlašovatel může podat hlášení sám nebo využít externí subjekt, který za něj na základě zmocnění hlášení zpracuje a zašle do ISPOP.

Pokud není ohlašovatel zaregistrován v ISPOP z minulých let, musí se nejprve zaregistrovat. Registrační formulář je dostupný na www.ispop.cz .

Hlášení lze vytvořit v elektronické podobě pomocí:

  • PDF formuláře, který naleznete po přihlášení do aplikace ISPOP v sekci MŮJ ÚČET -> Menu -> záložka Stažení formuláře – formulář F_ODP_PROD (Hlášení o produkci a nakládání s odpady)
  • specializovaných počítačových programů

 

Upozorňujeme na změnu hesla v ISPOP:

Všem existujícím ohlašovatelům, kteří mají nevyhovující heslo, se při přihlášení do sekce MŮJ ÚČET zobrazí informace o omezené platnosti stávajícího hesla (7 dní) – do té doby má ohlašovatel možnost si toto heslo změnit. Nedojde-li za tuto dobu ke změně hesla, musí ohlašovatel použít odkaz „Zapomněli jste své heslo?“ (platnost takto automaticky vygenerovaného hesla je 60 minut. Nové heslo musí obsahovat min. 12 znaků (písmena, číslice a alespoň jedno velké písmeno)

 

Nejčastější chyby v hlášení původců

  • neuvedení všech vzniklých odpadů (kovy, plasty, papír …)
  • rozdílné množství odpadů u původce nebo partnera
  • nesprávně uváděný partner (jiný subjekt, sídlo)
  • nesprávně uváděné identifikační číslo provozovny (IČP) nebo identifikační číslo zařízení (IČZ) (na straně původce i partnera)

 

Další informace o hlášení najdete na http://www.ispop.cz/, kde jsou manuály pro vyplnění nebo využijte k podání písemného dotazu ENVIHELP - https://helpdesk.cenia.cz  (po zadání přihlašovacího jména a hesla do ISPOP) nebo telefonickou linku 267 125 267 v úřední dny pondělí a středa od 9 do 12 hodin.