Hrozí vážná kůrovcová kalamita, hrozí zánik mnoha smrkových porostů !!

zveřejněno: 12. 3. 2018

Ač se to zdá v těchto studených dnech vzdálené a málo pravděpodobné, Žďársku  hrozí kůrovcová kalamita velkých rozměrů, tedy masivní přemnožení kůrovců. Jestli skutečně nastane, to záleží nejen na průběhu počasí v jarním a letním období 2018, ale především na přístupu vlastníků lesů v jarním období. V souvislosti s tím Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor ŽP, upozorňuje vlastníky lesů na tuto skutečnost a vyzývá k provedení obranných opatření. Více zde…