Hrozí riziko požárů

zveřejněno: 31. 7. 2018

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí upozorňuje návštěvníky lesů, ale i ostatní volné krajiny, že v důsledku dlouhodobého suchého počasí hrozí vážné riziko požárů.  Lesní zákon zakazuje rozdělávat otevřené ohně, kouřit, odhazovat doutnající předměty a tábořit v lesích. Zákon o ochraně přírody zakazuje tábořit a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa v CHKO Žďárské vrchy. Porušení těchto zákazů je sankcionováno dle zákona. Upozorňujeme tedy na toto nebezpečí a žádáme o jeho bezpodmínečné dodržování. Následky takového porušení mohou být totiž nedozírné, o čemž vypovídají i probíhající požáry v mnoha částech Evropy.