Nevstupujte do lesů – hrozí nebezpečí

zveřejněno: 31. 10. 2017

„Městský úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje občany, aby nevstupovali do lesů v okolí nádrže Staviště a to především v prostoru od Vodojemu.  Lesní porosty v této oblasti jsou vážně poškozeny v důsledku vichřice z 29. 10. 2017. Při vstupu do těchto porostů hrozí ohrožení  života či vážné poškození zdraví v důsledku pádu dosud stojících stromů.

I ostatní lesní porosty na Žďársku jsou pomístně poškozeny vichřicí, kdy hrozí pád poškozených, dosud stojících stromů. Důrazně doporučujeme nevstupovat do lesů a dbát pokynů vlastníka lesa“.

 

Ing. Jaroslav Doubek - ŽP