Pokácení dubu ve Žďáře n. S. II s využitím akustického tomografu

Počátkem července 2014 byl pokácen dub červený v zahradě s dětským hřištěm u mateřské školy ve Žďáru nad Sázavou II. Jednalo se o mohutný strom o výšce koruny 20 metrů a obvodu kmene téměř 4 metry. Dub červený není naší původní dřevinou, pochází z východní části Severní Ameriky, díky svému původu je velmi otužilý. V našich podmínkách je ceněn především jako strom okrasný, zejména pro intenzivně červené podzimní zbarvení listů. Je též dřevinou odolnou vůči znečištění ovzduší exhaláty.

Při rozhodování o povolení kácení řešil odbor životního prostředí, coby orgán ochrany přírody, zdánlivý rozpor mezi ochranou esteticky a krajinotvorně hodnotného stromu a vlastní provozní bezpečností stromu umocněnou blízkostí mateřské školy.

Orgán ochrany přírody zadal zpracování dendrologického posudku, provozní bezpečnost dubu byla prověřena měřením ve dvou vrstvách akustickým tomografem Fakopp 3D a získané údaje byly následně zpracovány propočtem programem ArboSonic 3D. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí používá v odůvodněných případech při zvažování o povolení kácení dřevin nejmodernější dostupnou diagnostickou techniku, která umožní neinvazivně nahlédnout do nitra stromu a která potvrdila špatný zdravotní stav dubu. Z toho důvodu bylo rozhodnuto strom neprodleně pokácet.