Vyhlášen zákaz vstupu do lesa – majetek Lesního družstva obcí Přibylav

zveřejněno: 5. 12. 2017

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí vydal dne 4. 12. 2017 rozhodnutí, kterým vylučuje dočasně do 28. 2. 2018 vstup do lesů v majetku Podstatzských – Lichenstein v k.ú. Starý Telečkov, Pavlov, Znětínek, Zahradiště, Radostín nad Oslavou, Kněževes nad Oslavou. Lesní porosty v této oblasti (viz rozhodnutí a mapka v příloze) jsou vážně poškozeny v důsledku vichřice HERWART ze dne 29. 10. 2017. Při vstupu do těchto porostů hrozí ohrožení života či vážné poškození zdraví.

Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa
Mapa