Vyhlášen zákaz vstupu do lesa – majetek Lesního družstva obcí Přibyslav

zveřejněno: 14. 11. 2017

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí vydal dne 13. 11. 2017 rozhodnutí, kterým vylučuje dočasně do 10. 2. 2018 vstup do lesů v majetku Lesního družstva obcí Přibyslav. Lesní porosty v této oblasti (viz rozhodnutí a mapka v příloze) jsou vážně poškozeny v důsledku vichřice HERWART ze dne 29. 10. 2017. Při vstupu do těchto porostů hrozí ohrožení  života či vážné poškození zdraví. 

Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa
Soupis pozemků
Mapy