Vyhlášen zákaz vstupu do lesa - Staviště

zveřejněno: 7. 11. 2017

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí vydal dne 6. 11. 2017 rozhodnutí, kterým vylučuje dočasně do 31. 1. 2018 vstup do lesů v okolí vodní nádrže Staviště. Lesní porosty v této oblasti jsou vážně poškozeny v důsledku vichřice HERWART ze dne 29. 10. 2017. Při vstupu do těchto porostů hrozí ohrožení  života či vážné poškození zdraví.

Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa