Nový nájem bytu

1. Přidělení bytu – po rozhodnutí rady města o uzavření smlouvy o nájmu bytu nový nájemce obdrží doklad – pověření k uzavření smlouvy o nájmu bytu – od majetkoprávního odboru Městského úřadu.

2. Spojové číslo SIPO – nájemce navštíví poštu ve Žďáře n.S., kde u příslušné přepážky požádá o  přidělení desetimístného spojovacího čísla SIPO (s sebou OP a nahlásit již novou adresu přiděleného bytu), na základě kterého probíhají platby nájmu, spotřeby elektřiny, plynu, poplatků za rozhlas, televizi, poplatek za kabelovou televizi atd.

3. Uzavření nájemní smlouvy – nájemce navštíví příslušného správce bytového fondu Města Žďár n.S :

INVESTSERVIS ve Žďáře n.S. 3 se sídlem Revoluční 46/5, 
kancelář umístěna v budově České pojišťovny, ulice Dolní 1, dveře č. 316, ZR 1
Zajišťuje správu bytů obsazovaných ve výběrovém řízení
úřední dny :
pondělí a středa od 7:00 - 11:00 a od 13:00 - 16:00 (telefonicky lze vzájemně dohodnout i jiný termín)
telefon : 561 205 695,  e.mail: investservis@investservis.cz

 

PAMEX ve Žďáře n.S.1 se sídlem Strojírenská 2426/46 (u Penny marketu),
kancelář na ulici Strojírenská 2426/46, ZR 1

Zajišťuje správu bytů v DPS a na holobytech
úřední dny :
pondělí a středa od 7:00 - 11:00 a od 13:00 - 16:00 (telefonicky lze vzájemně dohodnout i jiný termín)
telefon  : 566 620 641, e.mail: pamex@pamex.cz

 

Potřebné doklady :
-       doklad o přidělení bytu-pověření k nájmu bytu
-       občanský průkaz
-       spojovací číslo SIPO

Pokud budou nájemci bytu manželé, pak nájemní smlouvu podepisují oba manželé a k převzetí bytu a podpisu nájemní smlouvy se dostaví oba manželé. V případě společného nájmu bytu  podepisují smlouvu společní nájemci a opět je třeba, aby se k převzetí bytu a podpisu nájemní smlouvy dostavili všichni společní nájemci.

Nájemce nahlásí správci údaje o osobách, které s ním budou společně užívat byt : jména, data narození a příbuzenský poměr k nájemci bytu.

Po podpisu smlouvy o nájmu bytu obdrží nájemce od správce :
- smlouvu o nájmu bytu
- protokol o převzetí bytu
- výpočtový list s výpočtem nájmu a záloh na služby poskytované s užíváním bytu
- složenku k úhradě prvního nájmu
- formulář Žádost o změnu zákazníka (přepis) firmy E.ON