Podnájem bytu

Podnájem bytu řeší podrobně ustanovení § 2274 až § 2278 nového občanského zákoníku

Souhlas s podnájmem - nájemce a podnájemce uzavřou písemnou dohodu o podnájmu bytu – vzor dohody mohou obdržet u správce. Tuto dohodu ve 4 vyhotoveních předloží na majetkoprávní odbor Městského úřadu ve Žďáře n.S. Budou-li splněny podmínky pro souhlas s podnájmem, vystaví majetkoprávní odbor MÚ Žďár n.S. souhlas s podnájmem bytu.