Přechod nájmu bytu

K přechodu nájmu bytu dojde pouze po splnění podmínek stanovených § 2279 - § 2284 občanského zákoníku

V případě že jsou prokazatelně splněny podmínky pro přechod nájmu bytu uvedené v § 2279 - § 2284 občanského zákoníku, bere pronajímatel přechod nájmu bytu na vědomí. Oznámení o přechodu nájmu bytu musí doložit nájemce na majetkoprávní odbor MěÚ ve Žďáře nad Sázavou.