Zvláštní užívání veřejného prostranství

 • užívání veřejné zeleně
  - kontaktní osoba: Bc. Jiří Hemza, odbor strategického rozvoje a investic, tel.: 566 688 182, 777 454 791, e-mail: jiri.hemza@zdarns.cz
 • trhy a pouť
  - kontaktní osoba: Ing. Marie Šustrová,  odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 185, e-mail: marie.sustrova@zdarns.cz
 • městská tržnice 
  - kontaktní osoba: Miluše Kozáková, odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 183, e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz
 • prodej mimo městskou tržnici
  - kontaktní osoba: Ing. Petra Poulová, odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 187, e-mail: petra.poulova@zdarns.cz
 • stavební a výkopové práce mimo zeleň 
  - kontaktní osoba: Ing. Petra Poulová, odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 187, e-mail: petra.poulova@zdarns.cz
 • reklamní akce, umístění reklamního zařízení
  - kontaktní osoba: Miroslava Zachová, odbor finanční, tel.: 566 688 147, e-mail: miroslava.zachova@zdarns.cz
 • veřejná shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
  - kontaktní osoba: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice MěÚ, tel. 566 688 102, e-mail: tajemnik@zdarns.cz

 

Oznámení o svolání shromáždění - postup

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - platná od 1. 4. 2020 

 

Formuláře:

Ohlášení užívání veřejného prostranství

Ohlášení užívání veřejného prostranství - reklamní akce

Ohlášení užívání veřejného prostranství - reklamní zařízení

Oznámení o konání shromáždění