Zvláštní užívání veřejného prostranství

 • užívání veřejné zeleně
  - kontaktní osoba: Ing. Eva Křesťanová, tel.: 566 688 184, 777 454 791, e-mail:eva.krestanova@zdarns.cz
 • trhy a pouť 
  - kontaktní osoba: Ing. Marie Šustrová, tel.: 566 688 185, e-mail: marie.sustrova@zdarns.cz
 • městská tržnice 
  - kontaktní osoba: Miluše Kozáková, tel.: 566 688 183, e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz
 • prodej mimo městskou tržnici
  - kontaktní osoba: Alena Šimková, tel.: 566 688 187, e-mail: alena.simkova@zdarns.cz
 • stavební a výkopové práce mimo zeleň 
  - kontaktní osoba: Jiří Kasper, tel.566 688 181, 737 269 757, e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz
     a Ing. Miloslav Dvořák, tel.: 566 688 181, 736 510 451, e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz
 • reklamní akce, umístění reklamního zařízení
  - kontaktní osoba: Miroslava Zachová, odbor finanční, tel.: 566 688 147, e-mail: miroslava.zachova@zdarns.cz
 • veřejná shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
  - kontaktní osoba: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice MěÚ, tel. 566 688 102, e-mail: tajemnik@zdarns.cz

 

Vyhláška č. 1/2018 platná do 31. 3. 2020
Vyhláška č. 1/2020 platná od 1. 4. 2020 

 

Formuláře:

Ohlášení užívání veřejného prostranství - pro ohlášení do 31. 3. 2020

Ohlášení užívání veřejného prostranstvípro ohlášení od 1. 4. 2020

Ohlášení užívání veřejného prostranství - reklamní akce

Ohlášení užívání veřejného prostranství - reklamní zařízení

Oznámení o konání shromáždění