2/2004 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o městské policii

zveřejněno: 25. 1. 2004
Schváleno 23.9.2004, platí od 24.9.2004, účinnost od 24.9.2004

2/2004 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou
o městské policii

 č.  2/2004

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání dne 23.9.2004 se usneslo vydat podle ust. § 1 a §  7 zákona  č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s § 10, písm. d),  § 35, odst. 2  a § 84, odst. 2, písm. i) a písm.s)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto  obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

 

Čl. 1

Zastupitelstvo města zřídilo obecně závaznou vyhláškou ze dne 16.3.1992 Městskou policii města Žďáru nad Sázavou (dále jen městská policie).

 

Čl. 2

Městská policie zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Žďáru nad Sázavou prostřednictvím svých strážníků. Při výkonu své pravomoci strážník požívá ochrany veřejného činitele ve smyslu příslušných ustanovení trestního zákona.

 

Čl. 3

1. Strážník v pracovní době vykonává svoji pravomoc ve stejnokroji městské policie. Stejnokroj strážníka městské policie města Žďáru nad Sázavou je v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 88/1996 Sb.

2. Stejnokroj městské policie se užívá ve dvou variantách

- stejnokroj letní
- stejnokroj zimní

Součástí letního i zimního stejnokroje je příslušenství, zvláštní, taktická výstroj a ochranné pomůcky.

3. Období nošení stejnokroje upravuje individuálně vedoucí městské policie, případně zástupce dle povětrnostních podmínek a způsobu nasazení strážníků.

4. Stejnokroj tvoří:

· bunda, plášť, sako tmavomodré či černé barvy se znakem Městská policie Žďár nad Sázavou na záloktí levého rukávu s odznakem městské policie s identifikačním číslem strážníka na pravé straně v místě prsou

· košile, polokošile s krátkým i dlouhým rukávem bleděmodré barvy se znakem Městská policie Žďár nad Sázavou na záloktí levého rukávu s odznakem městské policie s identifikačním číslem strážníka na pravé straně v místě prsou. Polokošile je opatřena  nápisem „městská policie“ na zadní části

· vesta pletená černé barvy s odznakem městské policie s identifikačním číslem strážníka na pravé straně v místě prsou, svetr pletený černé barvy se znakem Městská policie Žďár nad Sázavou na záloktí levého rukávu s odznakem městské policie s identifikačním číslem strážníka na pravé straně v místě prsou

· kalhoty tmavomodré barvy u  žen i sukně tmavomodrá, černé krátké cyklistické kalhoty s nápisem „městská policie“ z boční strany 

· kombinéza černé barvy se znakem Městská policie Žďár nad Sázavou na záloktí levého rukávu s odznakem městské policie s identifikačním číslem strážníka na pravé straně v místě prsou a nápisy „městská policie“na přední a zadní části

· rexlefní vesta žluté barvy s  nápisem „městská policie“

· neprůstřelná vesta černé barvy s nápisem  „městská policie“

· pokrývka hlavy černé barvy

- brigadýrka látková, koženková, síťovaná osmihranná se šachovnicí modro-bílé barvy s odznakem městské policie ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím

-  baseballová čepice se šachovnicí modro-bílé barvy s odznakem městské policie ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím

- baret se šachovnicí modro-bílé barvy s odznakem městské policie ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím / baret lze v letním období nosit nejen na hlavě, ale lze jej mít umístěn na levém rameni pod nárameníkem a to odznakem směrem dopředu, viditelně/

- čepice kožešinová s odznakem městské policie ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím

-  čepice pletená s nápisem „městská policie“

· cyklistická přilba černé barvy se šachovnicí modro-bílé barvy s odznakem městské policie ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím

· protiúderová přilba černé barvy se šachovnicí modro-bílé barvy s odznakem městské policie ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím s nápisy „městská policie“

· kravata černé barvy

· obuv letní, zimní, sportovní

Městská policie používá pro svoji činnost i další výstrojní součásti, příslušenství a pomůcky, které jsou uvedeny ve výstrojním řádu Městské policie schváleným radou města Žďáru nad Sázavou. Výstrojní součásti /bunda, plášť, sako, košile, polokošile, kombinéza, svetr/ jsou vždy opatřeny na levém záloktí rukávu znakem „Městská policie Žďár nad Sázavou“ –  příloha č.1.

 

Čl. 4

Strážníci používají k plnění úkolů Městské policie, výkonu svých pravomocí a oprávnění podle zákona řádně označená služební motorová vozidla a jízdní kola.

 

Čl. 5

Touto vyhláškou se zrušuje a zcela nahrazuje vyhláška města Žďáru nad Sázavou ze dne 16.3.1992 O zřízení městské policie  města Ždáru nad Sázavou ve znění vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 1/2000 ze dne 17.4.2000.

 

Čl. 6

Tato  vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu v souladu s § 12  zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dnem vyvěšení.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
zástupce starosty starosta města