14denní svoz popelnic od října

zveřejněno: 18. 10. 2021

Letní pauza ve 14denním svozu v říjnu skončí. Popelnice u rodinných domů budou znovu sváženy v sudý týden. Návrat ke 14dennímu svozu u rodinných domů začne v týdnu od 11. do 17. října. Tento týden již týdenní svoz neproběhne a popelnice budou svezeny až v týdnu od 18. října. Systém 14denního svozu se týká všech rodinných domů ve městě a jeho místních částech vyjma městské části ZR1, kde je mix rodinných i bytových domů a jejich oddělování by bylo neefektivní.
Provoz 14denního svozu probíhal již od září 2020 do konce května 2021 a za tuto dobu ušetřil cca 400 tisíc korun z rozpočtu města. Zároveň také popeláři nevyváželi poloprázdné popelnice.
Nový zákon o odpadech dává městům i občanům řadu nových povinností a také celkově zdražuje nakládání s odpady. Do budoucna tedy bude nutné, aby se v rámci odpadového hospodářství hledaly cesty, jak zefektivnit systém a také ušetřit. Redukce počtu svozů směsného komunálního odpadu je jednou z cest, jak toho dosáhnout. Náklady na hospodaření s odpady totiž v následující dekádě porostou o desítky procent.