Letošní 29. výročí od Sametové revoluce si Žďár připomene pietním aktem v so­botu 17. listopadu v 11.00 hodin.

zveřejněno: 31. 10. 2018
dne 17. listopadu 2018

Místem pietního aktu - vzpomínkové­ho shromáždění bude prostor u budovy bývalého městského úřadu v horní části náměstí Republiky, vedle busty T. G. Masa­ryka a u bronzové desky, která byla v roce 2016 k tomuto datu slavnostně odhalena. Vzpomínkové shromáždění je naplánová­no na jedenáct hodin dopoledne, kdy si Žďáráci připomenou události spojené se 17. listopadem. Tento den je v kalendáři ve­den jako Den boje za svobodu a demokracii a obecně je Mezinárodním dnem student­stva. Akce se zúčastní představitelé města, ale i historici z Regionálního muzea. Celou atmosféru podtrhnou tóny Žďárského žes­ťového kvintetu.

K tomuto státnímu svátku připravujeme větší akci na příští rok, kdy oslavíme již 30 let od „sametové revoluce“ a pádu komunismu v naší zemi.