Anketa k určení členů do osadního výboru v místní části Stržanov

zveřejněno: 11. 10. 2017

V pátek 6. října 2017 proběhla v místní části Stržanov anketa k určení členů osadního výboru. Ankety se zúčastnilo 74 obyvatel z 205, což je 36 % z celkového počtu obyvatel, kteří mohli návrhovou listinu vyplnit. Hlasy obdrželo 28 osob. Každý navrhovatel mohl navrhnout maximálně pět osob.

Pravidla ankety:
Navržené osoby musely být starší 18 let s trvalým bydlištěm v místní části Stržanov.
Návrhovou listinu mohla vyplnit pouze osoba starší 18 let s trvalým pobytem ve Stržanově.
Prvních pět zvolených obyvatel s nejvyšším počtem hlasů podepsalo souhlas se zveřejněním a nominací na člena osadního výboru v místní části Stržanov.

 

Navržené kandidáty nyní musí schválit rada města 23. října, poté zastupitelstvo města 2. listopadu.

 

Výsledek ankety k určení členů do osadního výboru v místní části Stržanov konané dne 6. 10. 2017

Příjmení  Jméno počet hlasů 
Strašilová  Olga  33
Jelínek  Adam  32
Zich  Milan  32
Němcová  Martina                              32
Matulková        Petra  29