Architektonická soutěž o návrh Nádražní - městská třída

zveřejněno: 12. 12. 2016

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, SOUTĚŽ O NÁVRH “NÁDRAŽNÍ – MĚSTSKÁ TŘÍDA”.

Podklady budou zaslány na vyžádání u sekretáře soutěže po zaslání vyplněné smlouvy o zapůjčení digitálních dat.

Kontakt: Markéta Zástěrová, email: marketa.zasterova@zdarns.cz, tel: 566 688 192

>> Soutěžní podmínky

>> Smlouva o zapůjčení digitálních dat