Celoplošná deratizace města

zveřejněno: 7. 10. 2019
od 14. 10. do 21. 10. 2019

Žďár nad Sázavou se v říjnu chystá na podzimní celoplošnou deratizaci, která je zajišťována Technickou správou budov města (TSBM). Deratizace proběhne v termínu od 14.10. do 21.10. 2019 na celém území města, včetně sběru uhynulých hlodavců. Po kontrolách účinnosti budou případně znovu položeny nástrahy.

"Aby byla účinnost deratizace co nejvyšší a celá akce proběhla úspěšně, je nutné, aby všichni obyvatelé, majitelé nebo správci obytných domů a jiných objektů, poskytli odborným pracovníkům provádějícím deratizaci potřebnou pomoc, zejména však, aby umožnili přístup ve výše uvedeném termínu do všech prostor, kde budou nástrahy kladeny,“

Majitelé rodinných domů, kteří mají o provedení deratizace ve svém objektu zájem, se telefonicky nahlásí přímo u firmy Lubomír Šoukal  na tel. č. 603 393 466.

"Po celou dobu deratizace města je třeba věnovat zvýšenou pozornost chování dětí na veřejných prostranstvích tak, aby se jim jedovaté nástrahy nedostaly do rukou. Stejnou pozornost je třeba věnovat také domácím zvířatům, především venčícím se psům. Jejich majitelé musí psy vodit na vodítkách. Jedině tak budou mít jistotu, že nedojde ke zbytečnému úmrtí vlivem případného vyhrabání a pozření jedovaté nástrahy,"

V případě nálezu uhynulých hlodavců (potkani, myši apod.), je třeba o tomto nálezu neprodleně informovat příslušnou firmu provádějící deratizaci.

Provedení deratizace a umožnění přístupu je totiž povinné na základě zákona č. 258/2000, ş 82, odst. 2, písm. k, pro všechny majitele nemovitostí a odmítnutí je posuzováno jako přestupek s příslušným postihem (zák. č. 124/93 Sb.). Deratizaci města bude provádět firma Lubomír Šoukal