Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky

zveřejněno: 3. 7. 2015
ohlédnutí za akcí, video ze Dne Žďáru

V sobotu 6. června 2015 proběhl ve Žďáře nad Sázavou první ročník kulturně-společenské akce Den Žďáru, s podtitulem Žďáráci pro Žďáráky. Nové a ve městě ojedinělé akce se v průběhu dne zúčastnily tisíce lidí. Počasí se vydařilo a bohatý program zajistil skvělou atmosféru. Doufáme, že i vy jste si Den Žďáru užili, a věříme, že již nyní se můžeme společně těšit na druhý ročník. Komu to letos nevyšlo, bude mít šanci příští červen, kdy se Žďáráci opět budou společně bavit v centru města. Krátké ohlédnutí za povedenou akcí, video ze Dne Žďáru, naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=yYs_srFoH80

V případě, že máte nějaký podnět k letošnímu Dni Žďáru, nebo námět k příštím ročníkům, dejte nám vědět. Připomínky, poznatky a náměty zasílejte na email DenZdaru@zdarns.cz

Akce byla spolufinancována Krajem Vysočina  www.kr-vysocina.cz