Úspěšné e-aukce energií pro domácnosti se ve Žďáře zopakují

zveřejněno: 18. 6. 2015

Na základě dotazů občanů a nabídky spolupráce od firmy B4F se Rada města Žďáru nad Sázavou rozhodla dát občanům možnost snížit energetické náklady na jejich domácnosti.

V roce 2013 město poprvé umožnilo občanům zúčastnit se nákupní e-aukce v konkurenčním prostředí, a to za jasně stanovených pravidel. Agregace poptávky na elektrickou energii více než 1 000 domácností a téměř 600 domácností v případě zemního plynu, konkurence 13 oslovených do­davatelů v e-aukci zajistilo úsporu 26 % z ceny elektrické energie 31 % u zemního plynu. Smlouvy s vítěznou společností uzavřeli ti, kteří byli seznámeni a spokojeni nejen s cenou, ale i obchodními podmínkami na 2 roky bez jakéhokoliv závazku vzhledem k účasti v e-aukci.

Uběhly dva roky a na město se obracejí občané, kteří se v roce 2013 nemohli nebo nerozhodli zúčastnit s tím, zda město tuto akci zopakuje. „Na základě jednání s firmou B4F jsme zjistili, že ti, kteří se již zapojili, jsou firmou již oslovováni s novými, v e-aukci, vysoutěženými cenami pro dal­ší období. Stejně tak existuje možnost přihlásit se do firmou organizovaných e-aukcí prostřednictvím jejich webu http://b4f.cz,“ sdělil tajemník městského úřadu Jan Havlík. Nicméně i firma uvedla, že evidují poptávky po osobním kontaktním poradenství v bu­dově MěÚ ve Žďáře. Jedná se především o starší občany, kteří nedokáží využít nebo nedůvěřují novým technologiím. Rada města se proto rozhodla podpořit tuto akci a poskytnout prostor v bufetu městského úřadu, v přízemí budovy, a to ve dnech 22. června a 29. června 2015 vždy od 13.00 do 17.00 hodin.

 

E-aukce energií
pro zvětšení klikněte