Informace k řešení přestupků městskou policií v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

zveřejněno: 16. 3. 2020

Městská policie Žďár nad Sázavou reaguje na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s nemocí COVID -19. V případě, že naleznete za stěračem vozidla výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku, není nutné řešit tento přestupek neprodleně, tj. do deseti dnů. Tuto výzvu lze nově vzhledem k možným zdravotním rizikům a zákazu volného pohybu osob řešit ve lhůtě dvou týdnů po ukončení stavu nouze na území ČR. To znamená: pokud bude stav nouze trvat např. do 11. dubna 2020 je možné přijít řešit přestupek v době od 12. 4. 2020 do 26. 4. 2020. Dle zákona je možné přestupky řešit ve lhůtě jednoho roku. Strážníci tedy do té doby nebudou přestupky předávat správnímu orgánu. Městská policie Žďár nad Sázavou zajišťuje úřední hodiny i o víkendech a svátcích.
Děkujeme.

Mgr. Martin Kunc 
vedoucí městské policie