Informace o průběhu stavby rekonstrukce povrchů nám. Republiky

zveřejněno: 3. 5. 2014
V pátek 21.března 2014 byla podepsána smlouva o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky, ve Žďáře nad Sázavou" s dodavatelem stavby. V termínu od 27. – do 29. března 2014 dodavatel stavby odstranil dřeviny podle vydaného povolení.

Projektant: Ateliér RAW s.r.o, Brno – Doc. Ing.arch. Rusín, Doc.Ing.arch. Wahla, Ing. arch. Mutina, Ing. arch. Drechslerová
Dodavatel stavby: GREMIS s.r.o., Velké Meziříčí
Termín realizace: duben 2014 – 30. dubna 2015
Cena stavba z VŘ: 22,3 mil. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace: ROP JV
Předpokládaná dotace: 11,2  mil. Kč

V pátek 21.března 2014 byla podepsána smlouva o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky, ve Žďáře nad Sázavou" s dodavatelem stavby. V termínu od 27. – do 29. března 2014 dodavatel stavby odstranil dřeviny podle vydaného povolení.

Od 1.dubna 2014 se bude prostor náměstí po částech uzavírat a budou zahájeny stavební práce.Přechodové komunikace pro pěší budou vymezovány v rámci staveniště, parkování vozidel bude možné na stávajícím parkovišti, vývoz nádob s odpadem zajistí dodavatel stavby.

17. dubna 2014 - Vzhledem k archeologickým nálezům v horní části náměstí, na stávajícím parkovišti, bude proveden plošný archeologický výzkum, který si vyžádá uzavření stávajícího parkoviště a úpravu harmonogramu výstavby.

situace:

Podrobnosti o projektu včetně vizualizace najdete na webových stránkách města www.zdarns.cz – Městský úřad – MěÚ informuje – Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky.