Informace pro veřejnost k 11. zasedání zastupitelstva města

zveřejněno: 18. 3. 2020

Dne 19. 3. 2020  od 16. 00 hod. proběhne 11. zasedání zastupitelstva města. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu je pouze na Vás, občanech, zda je Vaše účast na tomto zasedání v době zvýšeného rizika přenosu koronaviru bezpodmínečně nutná. Jedná o akt dle zákona nikdo nemá právo omezit vstup ani možnost vystoupit na tomto zasedání, a to ani v době nouzového stavu.
Pokud přesto na toto zasedání zavítáte, je nutné si ochránit obličej rouškou nebo jiným vhodným způsobem. Každý, kdo se na zasedání zastupitelstva dostaví, musí vyplnit čestné prohlášení o tom, že nepřišel do styku s nákazou. Sledovat zasedání bude možné pouze ve vymezeném prostoru zasedací místnosti.

Děkujeme za pochopení.

JUDr. Martina Hostomská

tajemnice městského úřadu