Informace pro voliče, kteří budou mít v době konání voleb neplatný občanský průkaz

zveřejněno: 19. 1. 2018
Pro voliče, kteří budou mít v době konání voleb neplatný občanský průkaz, bude na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou ve dnech voleb po celou dobu hlasování zajištěna služba, kde si volič může zažádat pro účely výkonu volebního práva o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (§ 24c zákona o OP).
K této žádosti je třeba dodat 2 fotografie. 
Více informací k volbám zde http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/volby-2018