Jarní svozy odpadu zrušeny

zveřejněno: 20. 3. 2020

Vážení,
po konzultaci s AVE a paní místostarostkou rušíme z jarního úklidu pro občany organizované svozy:

  • Ve dnech 26. března – 28. března 2020 svoz nebezpečného odpadu - zrušeno
  • V době od 30. března do 9. dubna 2020 budou na obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně - zrušeno

Svozy komunálních i separovaných odpadů budou probíhat standardně, pro objemné odpady i bioodpady je v provozu sběrný dvůr AVE na ul. Jihlavská.

Blokové čištění a čištění města bude probíhat dle aktuální situace.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb