Klafar II – nejčastější otázky a odpovědi

zveřejněno: 22. 9. 2015

Rada města se na svém srpnovém jednání vrátila k materiálu týkajícímu se výstavby nové ulice, nazvané Hrnčířská, která navazuje na lokalitu Klafar.  Otázkou, zda v této ulici vystavět sítě pouze pro rodinné nebo i bytové domy, se zabývala v rámci Komise rozvoje a životního prostředí odborná pracovní skupina Klafar II.

V původní urbanistické studii z roku 2005, která byla podkladem pro změnu územního plánu v komunikační síti celé oblasti Starého dvora, byla jedna strana Hrnčířské ulice určena pro výstavbu bytových domů a druhá pro výstavbu rodinných domů. V minulém volebním období však byla schválena úprava s tím, že ulice by sloužila pouze pro rodinné domy.
Současné vedení města se na několika zasedáních touto problematikou zabývalo a diskutovalo, jak ke stavbě přistoupit. Byl zvažován zájem obyvatel, závazky města ke směnám pozemků i rozvojové možnosti pro případnou výstavbu bytových domů. V konečném rozhodnutí se rada města rozhodla přijmout  jedno z variantních řešení, které doporučila pracovní skupina Klafar II a Komise rozvoje města a životního prostředí. To předpokládá, že z důvodu zachování kontinuity rozvoje města a základního poslání územního plánování, chce město respektovat zpracovanou studii a pokračovat v souladu s ní. Rada města se tedy rozhodla v tomto území připravit pozemky jak pro rodinnou individuální výstavbu, tak pro nízkopodlažní bytovou výstavbu. Rozvojové území Starý dvůr musí v budoucnu nabídnout kombinaci obou typů bydlení. Rada města si uvědomuje, že v současné době je větší zájem o pozemky pro individuální bytovou zástavbu. Proto také svým usnesením zároveň uložila odboru rozvoje a územního plánování zahájení přípravy dalšího navazujícího území pro rodinné domy, aby další parcely pro soukromé zájemce byly připraveny k prodeji do 1. srpna 2017.

 

Nejčastější otázky a odpovědi:

Kde si ve městě budu moci koupit pozemek?
Volné pozemky budou v první etapě v ulici Hrnčířská, následně v plánovaném území Klafar III.

Kdy si budu moci pozemek koupit? Kolik pozemků bude?
Pozemky by měly být připraveny k prodeji do konce roku 2016. Odbor rozvoje a územního plánování MěÚ v současné době pracuje na změně projektu technické infrastruktury (inženýrské sítě a komunikace), kde by měly být pozemky pro 8 rodinných domů v majetku města a pozemky pro bytové domy. V případě, že bude příprava probíhat bez problémů a zastupitelstvo města rozhodne o uvolnění finančních prostředků na stavbu, budou pozemky připraveny k prodeji do konce roku 2016. Následně bude probíhat příprava druhé etapy prodeje pozemků, která by měla odstartovat počátkem roku 2017. Předpokládá se, že ve druhé etapě by zájemcům mělo být nabídnuto až 50 pozemků pro stavbu rodinných domů.

Kolik bude pozemek stát?
Minimální cenu pozemku stanoví zastupitelstvo města. V minulosti se v této lokalitě prodávaly pozemky průměrně za 1500 – 1600 Kč za metr čtverečný.

Kdy budu moci stavět?
Okamžitě, jakmile získáte stavební povolení na svoji stavbu. Předpokládá se, že prvních 8 parcel v roce 2017.

Budu omezen regulativy pro výstavbu?
Ano, regulativy budou součástí rozhodnutí zastupitelstva o prodeji pozemků. Vzor regulativů ze stávající zástavby je k dispozici na webových stránkách města www.zdarns.cz

Do kdy budu muset postavit?
Do tří let.

Budu při výstavbě omezen dalšími podmínkami?
Všechny by měly být součástí správního řízení při povolování stavby.

Můžu vidět polohu pozemku a okolí pozemku v celkovém plánovaném území pro výstavbu ještě před výběrem pozemku?
Ano, jednak na webových stránkách města nebo při osobní konzultaci na městském úřadě a v přílohách předávacího protokolu pozemku.