Komunální volby - neplatný občanský průkaz

zveřejněno: 24. 9. 2018

V souvislosti s blížícím se termínem voleb do zastupitelstev obcí (5. a 6. 10. 2018) doporučujeme kontrolu platnosti občanských průkazů. Prokázat totožnost pro účely účasti při hlasování je možné jen platným dokladem - občanským průkazem nebo cestovním pasem. Občané, kterým skončí platnost občanského průkazu v nejbližších dnech nebo jsou držiteli již neplatného občanského průkazu a tito občané budou chtít realizovat své volební právo, mají pro urychlené vyřízení občanského průkazu tyto možnosti:

a) Požádat o občanský průkaz ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů, žádost i nový občanský průkaz lze podat i vyzvednout na městském úřadě. Správní poplatek činí 500 Kč.

b) Požádat o občanský průkaz ve zkrácené lhůtě 24 hodin pracovního dne, žádost lze podat na městském úřadě, ale vyzvednout nový průkaz musí držitel osobně v Praze na Ministerstvu vnitra. Správní poplatek činí 1.000 Kč.

V obou případech jde o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a platností 10 let.

c) Dále, za předpokladu, že nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji by již nestačil být vyroben a žadateli včas předán, může být  vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc. Tento  občanský průkaz je vystaven bez správního poplatku, žadatel musí sám předložit dvě fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, které splňují požadavky na technické provedení.