Žďárská MHD od 1. července 2015 zavedla 24hodinové jízdenky

zveřejněno: 1. 7. 2015

Na základě návrhu, který vzešel z pracovní skupiny pro zefektivnění městské hromadné dopravy, byl odborem komunálních služeb a dopravcem, zpracován materiál na rozšíření tarifu o 24hodinovou jízdenku. Tento materiál byl předložen k projednání radě města a následně schválen dne 29. června 2015.

Nově zavedenou 24hodinovou jízdenku je možné využívat od 1. července 2015. Jízdenka má papírovou podobu a vydávají ji řidiči autobusů MHD. Platnost jízdenky je 24 hodin od času vydání každé jednotlivé jízdenky. Touto jízdenkou se cestující musí prokázat řidiči autobusu MHD, a to vždy při každém novém nástupu do autobusu MHD (v době platnosti jízdenky). Proto je důležité, aby se cestující po první jízdě jízdenky nezbavil jako nepotřebné a uschoval si ji pro další jízdy. 

Cena 24hodinové jízdenky byla schválena na 35 Kč, pro děti 6 až 15 let je cena 17 Kč.