Od května jsou v ulicích vidět bezpečnostní asistenti

zveřejněno: 13. 5. 2015

Město Žďár nad Sázavou od května letošního roku realizuje v ulicích projekt s názvem Bezpečnostní asistent, jehož cílem je podpořit širší zapojení veřejnosti do zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Projekt počítá se zapojením obyvatel obce do aktivit, jež jsou pro ostatní obyvatele přínosné a veřejností požadované. Tyto aktivity pak přispějí ke zlepšení bezpečnosti v obci.

 

Od 4. května jsou v ranních hodinách u přechodů vidět dva noví bezpečnostní asistenti v oranžových vestách a čepicích označených nápisem škola, kteří dohlížejí na bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikace. Bezpečnostní asistenti mají s městem uzavřenou dohodu o provedení práce a placeni jsou v současné době z rozpočtu městské policie. Od září letošního roku by měl být počet bezpečnostních asistentů navýšen na šest.

 

Bezpečnostním asistentem se může stát člověk v produktivním věku nebo senior. Ten bude následně disponovat pověřením Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, potřebným pro výše uvedenou činnost, a při výkonu své práce bude označen dle prováděcího právního předpisu. Všichni bezpečností asistenti budou proškoleni pracovníky městského úřadu.