Omezení dodávky pitné vody pro obec Stržanov

zveřejněno: 4. 10. 2017
dne 11. října

Vodárenská akciová společnost a.s. Žďár nad Sázavou oznamuje odběratelům vody v obci Stržanov, že dne 11.10.2017 době od 7:30 do 11:00 bude pro objekt vodojemu a to znamená pro automatickou tlakovou stanici umístěnou v tomto  objektu   přerušena  dodávka  el. energie, z tohoto důvodu bude tlaková stanice mimo provoz. V uvedené době bude část obce která je napojena na  tlakovou stanici zásobena pouze z vodojemu.
Z tohoto důvodu dojde k poklesu tlaku v této  části obce.

 

Děkujeme občanům za pochopení

Vodárenská akciová společnost,a.s.
Žďár nad Sázavou