Opakované veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 10. 2. 2016
17. února 2016 v 16.00 hodin

Vážení občané,
opakované veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Žďár nad Sázavou se uskuteční dne 17. února 2016 v 16.00 hodin ve velkém sále Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou. 

Nový územní plán Žďár nad Sázavou se projednává již od roku 2011, v roce 2013 a v roce 2014 se konala dvě veřejná projednání, kde mohli občané vznášet své připomínky a námitky k navrženému řešení. V zákonné lhůtě bylo podáno 284 námitek a 28 připomínek ze strany občanů a vlastníků nemovitostí, které jsou jednotlivě vyhodnoceny v  odůvodnění  návrhu územního plánu. Upravený návrh územního plánu z prosince 2015 včetně jeho příloh je zveřejněn na stránkách města a v listinné podobě je možno do dokumentace nahlédnout na oboru rozvoje a územního plánování v úřední hodiny městského úřadu.

Upravený návrh územního plánu z prosince 2015

Projekt Územní plán Žďár nad Sázavou  je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj.