Sdělení: Ošetření lip na nám. Republiky

zveřejněno: 17. 6. 2014
Tradičním způsobem pěstění stromů na náměstích je v českých zemích pěstební zásah zvaný hlavový řez. Před koncem 19. století byly stromy ve městech prakticky všechny tvarovány. V zemích na jihu Evropy je tradice kontinuálně udržována dodnes.

Tradičním způsobem pěstění stromů na náměstích je v českých zemích pěstební zásah zvaný hlavový řez. Před koncem 19. století byly stromy ve městech prakticky všechny tvarovány. V zemích na jihu Evropy je tradice kontinuálně udržována dodnes. U nás se tradice udržuje také, ale už na důvody použití se zapomnělo, nebo nejsou připomínány. Pohled na strom se za posledních 40 let výrazně měnil. Zásahy do přirozeného tvaru koruny jsou laiky odsuzovány a brány jako poškozování stromu. Luxus vzrostlého netvarovaného stromu se do měst dostává v podobě, jak jej známe dnes, až s prací okrašlovacích spolků u nás působících od začátku 20. století. Ve Žďáru nad Sázavou na náměstí Republiky jsou v horní části vysázeny lípy v aleji. Zahradníci je vysadili se záměrem udržovat je hlavovým řezem. Stromy mají již od počátku založenou korunu, ve které chybí hlavní kmen. Naopak strom má růst do šířky a zachovat kulovitou korunu. Výhodou je možnost upravit velikost koruny stromu do požadovaných rozměrů. Pokud se strom začne pěstit tímto způsobem, musí řez probíhat pravidelně, nejlépe každý rok, kdy se odstraní nejtlustší výhony a nechá jednoletý obrost. Druhým případem, je seřezání všech výhonů až na drobné čípky, ze kterých vyrůstají výhony nové. Pro strom se nejedná o žádný drastický zásah. Je na něj zvyklý a dokáže malé rány rychle hojit. Jednou za čas je nutné provést zásah, který nastaví a zregeneruje další vývoj stromu. V květnu 2014 proběhne na stromech zásah vedený arboristou - specialistou na stromy, můžeme říci lékařem stromů. Zásah proběhne v období, kdy je strom v míze a tlak mízy neumožní vstup spór hub do pletiv stromů. V běžném režimu péče, bude řez prováděn pravidelně v období vegetačního klidu. Takto ošetřené stromy mohou ve Žďáru žít několik desítek let. Například v zámeckém parku v Miloticích mají takto ošetřené stromy přes 200 let. Stromy na náměstí Republiky budou zachovány, protože jsou součástí tradice udržované v našich zemích po staletí. K městu s bohatou kulturní historií, jako je Žďár nad Sázavou s památkou zapsanou do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO takto zapěstované stromy patří.

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., autorizovaný krajinářský architekt, spoluautor řešení Obnovy náměstí Republiky