Projekt Pálí to

zveřejněno: 3. 7. 2019

Již třetím rokem Město Žďár nad Sázavou prostřednictvím Fondu Vysočina žádá z Programu „ Místní agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina“ finanční prostředky na preventivní programy s cílem zvýšit prevenci v oblasti zdraví, předcházení úrazů a rizikového chování dětí a mládeže. Jeden z projektů, jehož cílovou skupinou jsou děti z mateřských školek a jejich rodiče, který řeší prevenci úrazů popálenin, se daří realizovat od konce května 2019. Jde o projekt „Pálí to.“  Osloveny byly všechny školky ve Žďáře nad Sázavou a ve čtyřech z nich se projekt již podařilo zrealizovat poslední týden v květnu a v první polovině června. Další tři nás čekají v září. Městská policie spolupracuje s Popálkami a Střední zdravotnickou školou a VOŠ Žďár nad Sázavou.