Platnost osobních dokladů

zveřejněno: 10. 6. 2020

Po dobu nouzového stavu bylo možné mimořádně prokazovat při fyzickém ztotožnění totožnost občana i osobními doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020 a dále pak v době nouzového stavu. V současné době po skončení nouzového stavu (po 17. 5. 2020) již nelze nadále svou totožnost prokazovat neplatnými doklady. Může tak docházek k případům, kdy občané mají v praxi problémy při ztotožňování například při jednání na úřadech, elektronickém ověření totožnosti na pracovištích CzechPoint, u některých soukromoprávních subjektů, např. pošty, bankovních institucí a pojišťoven apod.

Žádáme proto občany, aby si na svých dokladech - zejména u občanského průkazu, ověřili, zda jim neskončila jejich platnost. Obdobně i u cestovního pasu, pokud na něj zamýšlí vycestovat v souvislosti s blížící se letní sezónou.

Není důvodu již vyřízení nového průkazu, popř. i jen vyzvednutí již vyhotoveného (např. cestovního pasu) odkládat. Naopak lze tím předejít nepříjemnostem a dlouhým čekacím dobám v době před letními měsíci.

Pracoviště občanských průkazů a cestovních pasů městského úřadu přijímá žádosti v obvyklých úředních hodinách v průběhu celého týdne. K vyřízení dokladu se lze i objednat a minimalizovat dobu strávenou vyřizováním a pobytem na úřadu.