Pocta vojákům Rudé armády, 25. dubna 2015

zveřejněno: 28. 4. 2015

V sobotu 25. dubna 2015 proběhlo na novém hřbitově na Zelené hoře požehnání hrobu a uložení ostatků vojáků Rudé armády, kteří ve Žďáře nad Sázavou zahynuli na konci druhé světové války. Pietní akce se zúčastnili zástupci velvyslanectví Ruské federace v České republice, církevní hodnostáři, zástupce Ministerstva obrany České republiky, ale také občané našeho města v čele se starostou Zdeňkem Navrátilem a místostarostou Josefem Klementem.

 

„Tyto dny slavíme již zmíněných 70 let od doby, kdy naše země byla osvobozena od hrůz druhé světové války. Vše je vztaženo ke dni, kdy německá vojska kapitulovala. Je ale nutné zdůraznit, že osvobození nepřichází jedním dnem, ale je procesem, který se nastartoval již v počátku válečného konfliktu. Od prvních dnů války lidé bojovali za nastolení míru a vymanění se z vojenského útlaku, z morálního a národnostního útisku. Osvobození tedy není okamžik, ale dlouhá cesta, která je bohužel lemována krví, a svoboda je vykoupena desítkami milionů obětí na životech jak z řad vojáků, tak i civilního obyvatelstva.

Nejsem pamětník totality druhé světové války, tím mi ale nikdo nemůže odepřít moje přesvědčení, že neomezená a nekontrolovaná moc je zlem, proti kterému je třeba se vydat cestou osvobození.

Dnes stojíme nad hrobem, kde jsou uloženy ostatky vojáků Rudé armády, která se společně se spojeneckými vojsky podílela na osvobození naší země. Vojáci dali pro naše město, za naše občany, tu nejcennější oběť a tím byl jejich život.

Věřím, že toto místo v blízkosti poutního kostela se stane důstojným místem a vzpomínkou na jejich životy a zároveň mementem a vztyčeným prstem nad nutnou ochranou před hrůzou války a totalitním režimem.
Čest jejich památce,“ zaznělo z úst vedení města.