Přehled významných investic roku 2018 ve Žďáře nad Sázavou

zveřejněno: 20. 6. 2018

Letos Město Žďár nad Sázavou realizuje přes 40 investičních projektů. Přinášíme krátký přehled těch nejvýznamějších. Stav projektů je k 13. červnu 2018

 

Obnova zeleně v místní části Stržanov

Obnova městské zeleně a veřejných prostranství v centrální části místní části Stržanov.
Cena - 3,2 milionu korun
Dotace - 1,9 milionu korun
Termín - 15. litopadu 2017 + 220 dní

 

Obnova ulic V Lískách, Na Úvoze

Komplexní obnova sítí, veškerých chodníků a komunikací v těchto ulicích.
Cena - 9,1 milionu korun
Termín - 1. března 2018 + 275 dní

 

Výstavba pro nové bydlení na Klafaru

Výstavba dvou nových ulic (K Milířům, Barvířská) v rozvojové oblasti Klafar.
Cena - 50,5 milionu korun
Termín - červen 2018 - červen 2019

 

Obnova sídliště Vodojem – II. etapa

Komplexní obnova veškerých sítí, chodníků, komunikací a veřejného osvětlení v okolí ulice Alšova.
Cena - 6 milionů korun
Termín - 1. července - 31. srpna 2018

 

Nové zázemí pro fotbal a tenis

Vybudování zázemí pro mládežnický fotbal, pro tenisové kurty a výstavba nafukovací haly pro tenis.
Cena - 35,4 milionu korun
Termín - 1. června 2018 - 15. března 2019
Dotace: 15 milionů korun

 

Centrum neformálního vzdělávání Vodárna

Obnova bývalé vodárny pro potřeby neziskových organizací, které se věnují volnému času mládeže a vybudování zázemí pro kulturní akce na Farských humnech.
Cena - 10,3 milionu korun
Termín - probíhá výběrové řízení
Dotace - 8,26 milionu korun

 

Hřiště u Základní školy Švermova 4

Komplexní obnova víceúčelového hřiště pro potřeby sportování žáků a sportovních oddílů, včetně vybudování nového hřiště pro míčové sporty.
Cena - 22,4 milionu korun (celkem)
          - 8 milionů (v roce 2018)
Termín - 1. června 2018 - 1. srpna 2019

 

Křižovatka Novoměstská x Neumannova

Obnova křižovatky, doplnění odbočovacích pruhů, výstavba nového přechodu pro chodce u hřbitova.
Cena - 4,41 milionu korun
Termín - 1. srpna - 10. října 2018

 

Miniokružní křižovatka Wonkova x Studentská

Vybudování nové miniokružní křižovatky v nepřehledném místě křížení tří ulic, doplnění chodníku k zastávce a míst pro přecházení.
Cena - 734 tisíc korun
Termín - příprava výběrového řízení

 

Cyklostezka Pilák - Stržanov

Vybudování stezky pro nemotorovou dopravu s podjezdem pod státní silnicí I/37, která napojí Stržanov na páteřní cyklostezku.
Cena - 13 milionů korun
Termín - příprava výběrového řízení
Dotace - 11,7 milionu korun

 

Obnova zeleně ve Žďáře nad Sázavou

Komplexní obnova zeleně v šesti lokalitách Žďáru, zajištění bezpečnosti a založení nového generačního patra.
Cena - 5,4 milionu korun
Termín - únor 2018 - 31. května 2019
Dotace - 3,28 milionu korun

 

Oprava povrchu vozovky - Strojírenská

První etapa obnovy povrchu Strojírenské ulice v úseku kruhový objezd „U Ivana“ -  Finanční úřad.
Cena - 1,1 milionu korun
Termín - 11. června - 10. července 2018

 

Přechod na ulici 1. máje

Vybudování nového přechodu pro chodce na křižovatce ulic Veselská x Husova x 1. máje.
Cena - 1 milion korun
Termín - 15. července - 30. září 2018

 

Oprava chodníku a zastávky na ulici Brněnská

Vybudování nové chybějící zastávky a úprava povrchu chodníků a komunikací na ulici Brněnská před objektem Policie ČR.
Cena - 900 tisíc korun
Termín - příprava projektu

 

Oprava cyklostezky podél Sázavy

Druhá etapa postupné obnovy povrchu páteřní cyklostezky v úseku most přes Staviště  - dřevěný most za fotbalovým hřištěm 
Cena - 605 tisíc korun
Termín - zrealizováno
Dotace - 296 tisíc korun

 

Šatny a sociální zařízení - zimní stadion

Obnova šaten a sociálního zázemí pro veřejnost na městském zimním stadionu.
Cena - 2 miliony korun
Termín - zrealizováno

 

Kulturní dům Veselíčko

Obnova kulturního domu v místní části Veselíčko pro potřeby kulturního a společenského života v místních částech Veselíčko a Mělkovice.
Cena - 1,9 milionu korun
Termín - zrealizováno

 

Rekonstrukce budovy Dolní 1

Obnova vnitřních prostor kancelářské budovy na ulici Dolní 1 (Kreml), realizace protipožárních opatření dle požadavku stávajících norem.
Cena - 6,7 milionu korun
Termín - zrealizováno