Tisková zpráva – psí útulek, 13. 8. 2015

zveřejněno: 14. 8. 2015
tisková zpráva

Dne 13. 8. 2015 v dopoledních hodinách došlo k vydání celkem sedmi dospělých psů a tří štěňat ze soukromého psího útulku Jolany Sojkové ve Žďáře nad Sázavou.

Město Žďár nad Sázavou mělo v útulku umístěny celkem čtyři psy. Všichni tito psi byli schopni převozu a byli občanským sdružením Toulavé tlapky odebráni a převezeni. Přebrání psů bylo smluvně ošetřeno, a to smlouvou mezi městem Žďár nad Sázavou - zastoupeným městskou policií a novým chovatelem. Manželé Sojkovi darovali novému chovateli navíc dvě feny a tři štěňata, a dále byl z útulku vydán pes, který sem byl umístěn pověřeným notářem z důvodu řízení o pozůstalosti.
Podle aktuálních informací zůstali u manželů Sojkových v současné době čtyři psi, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu a jsou v soukromém vlastnictví manželů. Všichni ostatní psi byli bez problémů Sojkovými vydáni a odvedeni.

Vedení města děkuje všem zúčastněným stranám za bezproblémový průběh odebrání psů. Městské policii za asistenci a občanskému sdružení Toulavé tlapky za pohotové a profesionální jednání. Ač město Žďár nad Sázavou nemá právní a legislativní povinnost zajišťovat veterinární ošetření umístěných psů, přesto chce přispět občanskému sdružení Toulavé tlapky na veterinární ošetření odvezených psů, a to z repre fondu místostarosty města Josefa Klementa.
„Jsme velice rádi, že jsme urgentně vyřešili přestěhování psů s tím, že ostatní již zmíněné legislativní a právní kroky, budou následovat dle procedury, na základě vyjádření Krajské veterinární správy v rámci zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ sdělil místostarosta města Josef Klement.

Dnes sice došlo k vydání a přemístění psů, ale status útulku je stále platný a mohli by se tam stěhovat další psi. Ne z města Žďár nad Sázavou, ale z jiných pověřených obcí, které nemají vlastní útulek. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, může na základě odborného vyjádření Krajské veterinární správy zahájit příslušné správní řízení v rozsahu navrhnutém veterinární správou a v něm například rozhodnutím nařídit předběžnou náhradní péči o týrané zvíře. Právě v tomto duchu bylo odborné vyjádření dnešního dne podáno. Od něho se budou odvíjet následná správní řízení.  „Město Žďár nad Sázavou v současné době hledá jiné vhodné prostory, kam by mohlo nalezené psy na území města umisťovat. Městská policie dnes jednala v Jihlavě o podmínkách, které by pro naše město vyplývaly v případě, že by byli nalezení psi přechodně umisťováni např. do jihlavského útulku,“ doplnil Klement. Psi odchycení na území našeho města by tedy od 14. 8. 2015 zřejmě směřovali do útulku v Jihlavě.

Město Žďár nad Sázavou již nepočítá s tím, že by do stávajícího útulku umisťovalo další nalezené psy. Rada města již povolila podnikatelský záměr na ulici Jihlavská, kde by do konce roku 2015 měl vzniknout nový útulek pro psy.

 

Nikola Adlerová
mediální koordinátorka
tel.: 566 688 331, 733 465 035
e-mail: nikola.adlerova@zdarns.cz