Rozšíření úředních hodin pracoviště Czech POINT

zveřejněno: 14. 4. 2020

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví se ruší omezení rozsahu úředních hodin ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy široké veřejnosti známým pod označením Czech POINT.

Městský úřad Žďár nad Sázavou s odkazem na toto rozhodnutí a nutnost dodržet další omezující a hygienická opatření rozšiřuje úřední hodiny pro pracoviště Czech POINT takto – pondělí a středa 07:30 – 16:00.

 

POZOR – tato provozní doba se vztahuje výlučně na pracoviště Czech POINT a jeho agendu. Rozsah poskytovaných služeb (zejména výpisy z veřejných registrů – např. z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, zřízení datové schránky, …) najdete na adrese: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/potrebuji-vyridit/vypisy-z-verejnych-rejstriku

 

Ostatní pracoviště městského úřadu i nadále zajišťují výkon agend v úřední dny pondělí 07:30 – 10:30 a ve středu 13:00 – 16:00.

 

Protože rozsah úřední doby Czech POINT je širší než je přístupná budova městského úřadu, je nutné se na pracoviště Czech POINT telefonicky objednat na tel. čísle 566 688 152 na konkrétní hodinu. Při objednání klienta mu bude současně sdělen způsob vstupu do budovy úřadu.