Santiniho ulici omezí částečná uzavírka

zveřejněno: 5. 9. 2017
Termín uzavírky: 6. 9. 2017 - 31. 10 2017

Z důvodu výstavby autobusové zastávky a přechodu pro chodce bude v ulici Santiniho od středy 6. září 2017 částečně omezen provoz. Provoz na silnici 1/37 bude veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce. Doprava bude řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

Semafory budou v provozu pouze v době od 6.30 do 16.00 hodin, tak aby byl provoz omezen v co nejmenší míře. V době, kdy na komunikaci nebudou probíhat stavební práce, budou semafory rovněž vypnuty. O samotném umístění semaforů rozhodl Krajský úřad Kraje Vysočina, a to především z hlediska zvýšení bezpečnosti na stavbě. „S dodavatelem stavby se nám ale podařilo dojednat, že semafory budou v provozu pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy pouze v době, kdy se na stavbě budou pohybovat dělníci," sdělil starosta města Zdeněk Navrátil. „Město řeší problematiku nevyhovujícího přechodu v Santiniho ulici již delší čas. Jedná se o úsek komunikace, který je velmi využívaný, a to jak školáky ze zdejší zámecké školy, tak turisty. Stavbou nové autobusové zastávky a přesunem přechodu pro chodce chceme docílit především zvýšení bezpečnosti dané lokality. Na stavbu se nám podařilo získat dotaci, a právě díky tomu začínáme stavět okamžitě, abychom stihli stavbu dokončit ještě v letošním roce," doplnil Zdeněk Navrátil.

Realizátorem stavby je Město Žďár nad Sázavou, dodavatelem stavby pak firma Staredo s. r. o. Cena stavby dosahuje částky 2 873 000 bez DPH. Město na realizaci stavby získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ve výši 85 % z uznatelných nákladů (přes dva miliony korun). Práce na stavbě budou zahájeny ve středu 6. září 2017 a dodavatel má na dokončení stavby dle smlouvy 88 dní. Doba realizace byla jedním z hodnotících kritérií výběrového řízení, město se tak snažilo zkrátit dobu uzávěrky na minimum. Z důvodu realizace stavby dojde rovněž k přemístění autobusové zastávky Žďár nad Sázavou, Zámek na autobusovou zastávku Žďár nad Sázavou, Bezručova u pily, na ulici Bezručova. Na místě budou umístěny informační cedule o dočasných změnách. Zastávka MHD Zámek pro směr do centra bude přesunuta o cca 50 metrů směrem k centru. Zastávka MHD Zámek pro směr Tokoz bude přesunuta o cca 200 metrů směrem k firmě Tokoz do prostoru vjezdu na „Rajč".

Zodpovědná osoba: za STAREDO – Ing. Vladimír Ostatek, tel. 773 056 561
Termín uzavírky: 6. 9. 2017 – 31. 10. 2017

Rozsah: částečná uzavírka silnice I/37 v km 104,150 – 104,250 ul. Santiniho ve Žďáře n.S.
Objížďka: v jednom jízdním pruhu silnice I/37, ve kterém nebudou probíhat stavební práce; provoz bude řízen kyvadlově semafory

Přechodné dopravní značení