Setkání na téma: Sport a volný čas v našem městě

zveřejněno: 7. 3. 2017

Březnové setkání s občany se bude věnovat tématu sportu a volného času. Vedení města se s občany a sportovci sejde ve středu 8. března 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města, Žižkova 227/1. Diskutovat s občany přijde starosta města Zdeněk Navrátil, místostarosta města Josef Klement, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Irena Škodová, ředitelé příspěvkových organizací SPORTIS a Active  a předseda komise pro sport a volný čas Petr Staněk.

Stejně jako v roce 2016 chystá město pro občany celou řadu setkání a veřejných diskuzí na konkrétní aktuální témata. V roce 2017 nás tedy čeká například společné setkání na téma městské hromadné dopravy, veřejná diskuze a představení architektonické soutěže Nádražní ulice, nebo setkání na téma bydlení. Každé tři měsíce budou mít ale občané možnost přijít za vedením města s jakýmkoli problémem nebo tématem. Setkání na všeobecná témata chystáme na červen a říjen 2017.

Zapojte se do dění ve městě.