Setkání s občany – co nás čeká a nemine

zveřejněno: 4. 8. 2017

Po klidnějším červenci se občanům opět nabídne řada zajímavých setkání a veřejných projednání. Již začátkem srpna nás čeká první setkání na téma Revitalizace městské zeleně, jehož druhá část bude pokračovat představením kompletního projektu v září (více informací níže). Hned první úterý v září se pak vedení města setká s občany nad prezentací projektů letošního ročníku participativního rozpočtu. V pátek 8. září se uskuteční konzultační den pro zájemce o koupi pozemku v lokalitě Klafar III.

 

8. srpna 2017 – Revitalizace městské zeleně
17.00 zasedací místnost zastupitelstva města – Městský úřad

5. září 2017 – Participativní rozpočet 2017, představení návrhů veřejnosti
17.00 zasedací místnost zastupitelstva města – Městský úřad

8. září 2017 – Konzultační den, Klafar III (konzultace s městským architektem pro zájemce o koupi pozemku v této lokalitě)
17.00 zasedací místnost zastupitelstva města – Městský úřad

12. září 2017 – Revitalizace zeleně - představení projektu revitalizace městské zeleně
17.00 zasedací místnost zastupitelstva města – Městský úřad

 

 

Dendrolog představí plán oživení a úprav městské zeleně

Přijďte se seznámit s návrhy řešení revitalizace městské zeleně. Město Žďár nad Sázavou připravuje hned dvě informativní setkání s občany na téma revitalizace městské zeleně.

Na základě připravovaného projektu Revitalizace zeleně, jenž bude součástí žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí – Zlepšení kvality prostředí v sídlech, se zástupci města Žďáru nad Sázavou rozhodli uspořádat dvě veřejná projednání s občany. První z nich proběhne již 8. srpna 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva města na Městském úřadě. 

V rámci tohoto setkání bude zahradním architektem a dendrologem Josefem Součkem představen projekt revitalizace městské zeleně týkající se konkrétně lokalit: hřbitova na Jamské ulici a okolí Horního rybníka, horního hřbitova s prostorem vstupu, sídliště Vodojem – od ulice Štursova po bytové domy na ulici Jamborova, parku u 5. základní školy a lokality sídliště v ulici Haškova a Chelčického, chodníku od nádraží k firmě ŽĎAS a přístupu k této firmě od ulice Strojírenská a sídliště v Neumannově ulici. Následně bude věnován prostor pro dotazy občanů. „Rádi bychom vyslechli připomínky a náměty občanů města k úpravě prezentovaného projektu a nechali panem projektantem posoudit, zda jsou pro danou lokalitu vhodné,“ sdělil starosta města Zdeněk Navrátil. Předmětem projektu revitalizace městské zeleně je návrh ošetření stávajících dřevin (dle Standardu Řez stromů SPPK A 02 vydaného AOPK ČR), případné kácení, plán kácení a nové výsadby, nikoliv sečení městské zeleně. Prezentován bude návrh sadových úprav a osazovací plán. V každé lokalitě bude představen i případný plán úpravy pěších cest a mobiliáře.

Druhé setkání na toto téma se následně uskuteční 12. září 2017 od 17.00 hodin opět v zasedací místnosti Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou na Městském úřadě. Zde proběhne závěrečná prezentace projektu a každý návštěvník bude mít možnost seznámit se s finálním řešením projektu.  „Na tomto setkání již nebude možnost předkládat návrhy na změny projektu, každopádně věříme, že bude tato prezentace pro obyvatele konkrétních lokalit jakýmsi příslibem, jak může zeleň v daných lokalitách v následujících letech vypadat, tedy zdravá, bezpečná a krásná,“ doplnil Zdeněk Navrátil.