Umístění Města Žďáru nad Sázavou v hodnocení kvality zadávání veřejných zakázek

zveřejněno: 16. 9. 2016

Město Žďár nad Sázavou obsadilo v hodnocení kvality zadávání veřejných zakázek, které provedl za roky 2013 až 2015 EconLab z.s., 9. místo z 60 hodnocených velkých měst nad 20 000 obyvatel. Více informací a porovnání s ostatními města můžete najít na http://www.zindex.cz/core/category/detail/VELKA_OBEC/7/ .

Tajemník MěÚ k tomuto výsledku řekl: „Tento výsledek nás těší a přesto, že ne všechna hodnocená kritéria můžeme přímo ovlivnit, se budeme i nadále snažit zlepšovat."