Vítání občánků

zveřejněno: 2. 11. 2016
dne 26. 11. 2016

Sbor pro občanské záležitosti oznamuje, že další vítání občánků se uskuteční 26. 11. 2016.
Budou vítány děti narozené v měsíci červenci a srpnu 2016. Rodiče obdrží písemnou pozvánku.